REGULAMENT DE TRAGERE  pentru desfăşurarea concursurilor de Field Target

(traducere şi adaptare după regulile de tragere ale AAFTA şi BFTA)

 1. Arme cu aer comprimat

A – Orice armă cu aer comprimat, de orice configuraţie, în cal. 4,5mm şi 5,5mm, (de preferat calibrul 4,5mm) cu o putere de maxim 16,27 jouli (12ft/lbs), care respectă normele de siguranţă şi trage un singur pellet.
B – Orice armă cu aer comprimat declarată periculoasă, pentru oameni sau obiecte (inclusiv ţinte), de către directorul concursului, nu va fi permisă pentru utilizare pe timpul desfăşurării concursului.
C – Utilizarea a mai mult de o armă cu aer comprimat nu este permisă pe parcursul de tragere, cu excepţia apariţiei unei defecţiuni.

2. Dispozitive de ochire

A – Este permisă utilizarea oricărui tip de dispozitiv de ochire. (lunete, red dot , dioptru etc.)                    Utilizarea lunetelor de mare putere este permisă dar nu constituie un avantaj, deoarece factorul de putere si eroarea de paralaxă trebuie reglate înainte de prima tragere.
B – Este interzisă utilizarea dispozitivelor create special pentru sau care pot fi folosite pentru  determinarea/masurarea distanţei până la ţintă.

3. Proiectile sau pellete

A – Este permisă utilizarea oricărui tip de pellet compus exclusiv din plumb sau aliaje pe bază de plumb.

4. Ţinte

A – Se vor utiliza ţinte siluetă – de tip cade-la-lovire, resetabile de la punctul de tragere. Siluetele pot fi cele tipice pentru tirul cu aer comprimat (sobolan, veverita, porumbel, iepure, cioara etc.) sau orice alte ţinte adecvate tirului.
B – Ţintele se vor plasa între 9,1 metri şi 50,29 metri (10yds – 55yds) de la punctul de tragere.
C – Directorul de Concurs va asigura buna definire a culoarelor de tragere şi a limitelor fizice ale punctelor de tragere.
D – Se va asigura o vedere clară şi neobstrucţionată a zonei de lovire din cel puţin o poziţie de tragere.
E – Trăgătorii îşi pot reseta singuri ţintele în momentul când au primit permisiunea în acest sens de la persoana care ţine scorul.

5. Scorul

A –  Se acordă un punct pentru fiecare lovitură reuşită şi un zero pentru fiecare ratare.
B – Se acordă lovitură reuşita atunci când ţinta cade; orice mişcare a pedalei zonei de lovire care nu are ca rezultat căderea ţintei va fi înregistrată ca ratare.
C – Odată arma epolată, orice descărcare de aer pe ţeavă şi/sau dezangajarea cocoşului se vor înregistra ca ratare dacă ţinta nu cade. Oricare trăgător îşi poate anunţa intenţia de a descărca arma în pământ fără penalizare pentru ratare.
* Scoruri disputabile
A – Orice nemulţumire va fi comunicată arbitrului înainte de părăsirea ţintei.
B – Orice dispută nerezolvată pe loc va fi comunicată directorului de concurs, a cărui decizie va fi definitivă.

** Scor egal
A – În cazul în care doi (2) sau mai mulţi trăgători sunt la egalitate pentru un premiu, se practică shoot-off, sau orice alt sistem, stabilit de către directorul de concurs, care să stabilească diferenţa între trăgători.

6. Poziţia de tragere

A – Este permisă orice poziţie de tragere, dar câmpul de trageri poate fi aranjat astfel încât să necesite o poziţie obligatorie de tragere la unele dintre ţinte. Se poate utiliza un semn (indicator), la culoarul de tragere, care să indice obligativitatea unei anumite poziţii de tragere.
B – Este permisă utilizarea curelei armei şi a paturilor de arma modificate.
C – Este interzisă utilizarea oricărei forme de sprijin pe sol, atât pentru arma cu aer comprimat cât şi pentru corpul trăgătorului (de exemplu bipod, bancuţă, scaun, buturugă, etc.).
D – Poate fi folosit un preş pentru tragere din poziţia aşezat/culcat, dar numai dacă este folosit ca un preş
E – La tragerea din poziţia aşezat, (poziţia clasică la FT) inălţimea maximă pentru orice formă de suport pe care se stă aşezat va fi de 6 inch (15,24 cm), măsurată cu trăgătorul aşezat pe suport.
F – Se ia în considerare înălţimea de la sol la punctul cel mai înalt al suportului.
G – Suportul poate fi folosit numai pentru aşezare pe el, şi în nici un alt fel, ca sprijin pentru tragere.
H – Arma cu aer comprimat trebuie susţinută de mâna (mâinile) şi corpului trăgătorului.
*Notă: Se pot aplica variaţii la Regula nr. 6  în baza deciziei directorului de concurs şi în conformitate cu dorinţa trăgătorilor, cu condiţia să nu intervină vreun avantaj inechitabil. În situaţia în care ar putea să existe un astfel de avantaj, trăgătorii care ar putea beneficia de acesta vor concura pentru premii într- o clasă separată.

7. Secvenţa Ţintelor

A – Directorul de concurs stabileşte secvenţa de tragere, după număr, de la stânga la dreapta, de la cea mai apropiată la cea mai îndepărtată, etc.
B – Tragerea asupra unei ţinte, alta decât cea care urmează conform secvenţei de tragere, se înregistrează ca ratare la ţinta care urma în conformitate cu secvenţa de tragere.
C – Dacă a fost doborâtă ţinta greşită, ea va fi resetată şi tragerea va continua de la ţinta care urmează normal în secvenţa de tragere.

8. Timp disponibil la o tragere

A – Directorul de Concurs şi/sau Arbitrul Principal pot impune o limită de timp pentru fiecare ţintă, pentru fiecare culoar sau pentru fiecare trăgător. Directorii de Concurs trebuie să comunice utilizarea cronometrelor şi limitele de timp în anunţul dinaintea începerii concursului. Cronometrele vor fi de tip countdown (numărătoare inversă), cu o alarmă sonoră la expirarea intervalului. În mod curent se asigură un interval de un (1) minut per tragere şi un (1) minut de obişnuire cu culoarul de tragere. Astfel, patru (4) trageri la un culoar echivalează cu un interval permis pentru acel culoar de cinci (5) minute.
B – Cronometrul poate fi pornit de un membru al echipei sau de trăgător, şi poate fi plasat astfel încât trăgătorul să aibe posibilitatea de a-şi monitoriza timpul. Cronometrele se vor porni atunci când trăgătorul:

1 – Se aşează pentru o tragere din poziţia aşezat;

2 – Epolează pentru prima dată la o tragere din genunchi sau din picioare;

3 – Se întinde pe sol pentru o tragere din poziţia culcat.

C – Dacă se declară linie rece / încetarea focului / STOP FOC în intervalul în care cronometrul este activ, se opreşte cronometrul şi se adaugă 15 secunde la intervalul rămas, apoi se reporneşte cronometrul în momentul când se declară linie fierbinte / reluarea focului.
D – Orice trageri efectuate după ce sună alarma vor fi cuantificate ca ratări. Dacă tragerea se efectuează exact în momentul când sună alarma şi membrii echipei sunt de acord cu sincronicitatea evenimentelor, trăgătorului i se va acorda lovitura. Orice dispute sunt judecate de arbitru sau de directorul de concurs.

9. Penalizări

A – Penalizarea pentru infracţiuni deliberate vis-a-vis de Regulamentul de Tragere, comportare periculoasă, indecentă şi orice încercare de a trişa este descalificarea – eliminarea din concurs.

10. Directorul de Concurs

A – În orice fel de situaţii care pot surveni în timpul deşfăşurării concursului şi care nu sunt cuprinse de acest Regulament, decizia Directorului de Concurs este definitivă.

GHID orientativ pentru organizarea  concursurilor de tir cu arme cu aer comprimat,

de tip FIELD TARGET

-I-. La început de drum
Dacă doriţi să organizaţi o competiţie Locala, Regională, Naţională sau Internaţională de Field Target, trebuie să luaţi în considerare câteva lucruri.
1. clubul trebuie să aibă suficienţi membri care să dorească şi să fie dispuşi să aloce timpul necesar pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a competitiei.
2. clubul trebuie să dispună de facilităţi adecvate. (teren, tinte, materiale auxiliare)
3. clubul trebuie să dispună de sprijinul financiar necesar pentru această competiţie.
4. data competiţiei trebuie aprobată de conducerea asociaţiei, de Federaţie sau de organismele internaţionale, şi este important ca vremea în regiunea unde se va desfăşura competiţia să fie corespunzătoare la data prevăzută.
Dacă toate condiţiile  sunt satisfăcute, următorul pas este alegerea unui Director de Concurs.  Acesta va fi răspunzător de desfăşurarea competiţiei in conformitate cu regulamentul aprobat precum şi de comportarea corectă (fair-play) a participanţilor.

-II-. Planificarea Concursului
1. Prestabilirea îndatoririlor fiecărui membru al clubului. Aici sunt incluse pregătirile dinaintea, din timpul şi de după concurs.
2. Se va contacta Asociatia, Federatia Nationala sau organismele internaţionale  (dacă este cazul) pentru a stabili o dată liberă în calendarul competiţional (se vor lua în considerare vremea, sărbătorile, şcoala, vacanţele şi condiţiile din poligon).
3. Se va decide numărul de culoare ale unui parcurs, numărul de ţinte pe un culoar,  numărul de trageri pe ţintă şi aranjamentul parcursului. (de preferat  2 sau 3 ţinte pe culoar)  ***
4. Se va stabili ce posibilităţi de asigurarea hranei vor fi oferite, în funcţie de fondurile disponibile şi de distanţa până la cel mai apropiat magazin alimentar/restaurant etc. Apa de băut trebuie să fie disponibilă pentru toţi participanţii, iar băuturile răcoritoare asigurate gratuit sau contra cost.
5. Este obligatoriu să se asigure toalete, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei.
6. Trebuie asigurată posibilitatea spectatorilor şi trăgătorilor de a se aşeza (bănci, scaune, etc.) luând în considerare atât ploaia cât şi adăpost în faţa soarelui puternic. Se vor distribui cartele de scor, clipboards, ecusoane (name tags) şi creioane.  (precum şi materialele promoţionale ale sponsorilor)
7. Trebuie asigurată o tabelă de scor vizibilă pentru toţi participanţii şi spectatorii.
8. Toate premiile vor fi înmânate la încheierea concursului.
9. Trebuie planificată o posibilitate de departajare a concurenţilor în caz de egalitate.
10. Lista de invitaţii (chiar şi e-mail) trebuie pregătită cu suficient timp înaintea concursului.

Invitaţia trebuie să cuprindă:
a. Data şi ora concursului şi a şedinţelor de pregătire.
b. Localizarea (adresa) poligonului, cu instrucţiuni sau hartă.
c. Organizaţia gazdă, cu persoane de contact şi numerele de telefon ale acestora.
d. Premii şi clase.
e. Taxele de participare şi data limită pentru înscrieri.
f. Informaţii despre posibilităţile de asigurare a hranei şi a băuturilor răcoritoare.
g. Informaţii legate de Regulile de Siguranţă, de sancţiuni şi de sponsori.
h. Moteluri (adresa sau indicaţii), inclusiv costuri şi numere de telefon.
i. Disponibilitatea buteliilor cu aer sau adresa şi numărul de telefon al unei firme care închiriază butelii cu aer comprimat.
j. Vânzarea în poligon de ecusoane, tricouri, şepci sau insigne.
k. Orice restricţii referitoare la echipament precum şi atenţionări speciale.
11. În funcţie de buget, se poate decide anunţarea concursului on-line, pe site-urile de profil, în loc de trimiterea de invitaţii prin poştă. La cerere, editorul va crea un anunţ pentru club.
12. Intervalele de tragere trebuie planificate în aşa fel încât să permită tuturor trăgătorilor timpul necesar pentru a termina parcursul. Se vor lua în considerare numărul de trăgători, numărul de culoare şi numărul de focuri la fiecare ţintă (de reţinut că două focuri la aceeaşi ţintă durează mai puţin decât două focuri la două ţinte diferite).
13. Înainte de fiecare concurs se va ţine o întrunire a trăgătorilor. Se vor aloca 10 până la 20 de minute pentru fiecare întrunire.
14. Arbitri. – Se vor căuta voluntari în acest scop cu mult timp înaintea concursului şi se va obţine un angajament ferm de la fiecare dintre aceştia. Numărul de arbitri necesari depinde de relieful parcursului. O suprafaţă mare necesită mai mulţi arbitri. Arbitrii trebuie bine pregătiţi înainte de concurs, astfel încât ei să reprezinte un avantaj şi nu o nouă posibilă problemă.

-III-. Pregătirea parcursului
1. Fiecare parcurs trebuie amenajat în funcţie de teren. În acest scop trebuie ţinut cont de faptul că este necesar să se creeze un „con de foc”, astfel încât tregerile să fie orientate într-o direcţie sigură, nu spre concurenţi. Aspecte de care trebuie să se ţină cont la amenajarea unui parcurs:
a. Nu este permisă intersectarea culoarelor.
b. Locaţiile de tragere (pad-urile) se vor situa într-un plan care să asigure siguranţa participanţilor.
c. Dacă se vor folosi ţinte în copaci, culoarele vor fi delimitate ţinând cont de copacii pre-desemnaţi.
d. Ţinta trebuie să fie vizibilă de la locaţia de tragere (trebuie ţinut cont de relieful terenului).
e. La delimitarea culoarelor se va lua în considerare posibilitatea de desfăşurare a corzilor de resetare între ţintă şi locaţia de tragere, astfel încât ele să nu se agaţe/încurce în tufişuri, etc.
f. Culoarele de tragere nu vor fi prea apropiate unul de celălalt.
g. Locaţia de tragere trebuie aleasă astfel încât dacă plouă trăgătorul să nu fie obligat să stea într-o groapă cu nămol.
2. Pad-urile/locurile de tragere trebuie să fie uscate! În caz de ploaie, puţin pietriş este folositor la drenarea apei şi este acceptabil pentru majoritatea concurenţilor. Aceste locaţii trebuie de asemenea să fie relativ bine nivelate, astfel încât tragerea să poată fi executată în siguranţă.
3. Marcajele de culoar. Sunt folosite pentru a identifica locul din care se efectuează tragerea. Se vor folosi două marcaje pentru fiecare pad. Ţeava armei se va plasa între marcaje iar capul trăgătorului înapoia acestora. Marcajele pot fi făcute din lemn, oţel sau alte mteriale şi trebuie să prezinte numărul culoarului.
4. Curăţarea culoarului. Zona de lovire a ţintelor trebuie să fie vizibilă de la locaţia de tragere, fără obstrucţii în calea pellet-ului. Se va ţine cont de înălţimea variabilă a trăgătorilor. La curăţarea culoarului se vor elimina chiar şi cele mai subţiri buruieni, tulpini, etc.

UN PARCURS BINE PREGĂTIT EVITĂ PROBLEMELE DIN TIMPUL CONCURSULUI !

-IV-. Ţintele

Pregătirea ţintelor, întreţinerea, vopsirea şi plasarea lor după un plan pre-stabilit, sunt esenţiale pentru un concurs de succes! Aceste operaţiuni revin în totalitate clubului organizator.
1. Tipul ţintelor
Există atât ţinte din comerţ, cât şi făcute de amatori; ambele categorii pot fi folosite în concursuri. Orice ţintă pe care se poate conta (ca performanţă) şi care suportă lovituri de pelleturi cu forţa / putere  de 20-25 fp. (27 – 33,89 J) poate fi folosită cu succes. Ţintele vor fi testate cu arme AC de putere mare, cât şi cu cele de putere mai redusă. Cel mai sigur mod de a strica un concurs este utilizarea unei ţinte care nu funcţionează corect! Ţinta trebuie să cadă când e lovită în zona de lovire şi să rămână în poziţie atunci când nu e lovită în zona de lovire!

2. Dimensiunea şi forma zonei de lovire
Zona de lovire trebuie să fie circulară. Diametrul ei variază între 20 mm până la 45 mm, dimensiunea cea mai comună fiind de 40 mm. Zonele de lovire mai mici sunt în general folosite în număr redus.
3. Dimensiunea zonei de lovire şi distanţa.
Ţintele trebuie plasate la minim 10 yarzi (9,1m), şi maxim 55 de yarzi. (50,29 m)  Necesită atenţie sporită ţintele plasate la 10 yarzi (9,1m), întrucât pellet-ul poate ricoşa înapoi la trăgători. La amenajarea parcursului se va ţine cont şi de nivelul trăgătorilor (la trăgători mai buni, ţinte mai dificile). Ditanţele de plasare a ţintelor descrise în continuare se adresează trăgătorilor experţi:
Diametrul zonei de lovire – Distanţa maximă de amplasare a ţintei – orientativ –

20 mm la  9,1 m  (10yds)   25 mm la 22,8 m (25yds)   30 mm la 32,0 m (35yds)
35 mm la 41,1 m (45yds)   40 mm la 45,7 m (50yds)   45 mm la 50,3 m (55yds)

Distanţele pot varia în funcţie de abilităţile trăgătorilor, şi pe măsură ce aceştia se perfecţionează poate deveni necesară creşterea distanţelor sau micşorarea zonei de lovire a ţintelor.

4. Distanţa medie până la ţintă
La un concurs Local, Regional sau Naţional, distanţa medie până la toate ţintele trebuie să fie de 30-32 yarzi = 27,4 – 29,2 metri. Se pot plasa ţinte cu zone de lovire reduse la distanţe mai mici, pentru a menţine distanţa medie şi a realiza în acelaşi timp un parcurs cu grad de dificultate sporit. Nu este necesar să se dispună toate ţintele cu zona de lovire de 40 mm la distanţa maximă.

5. Corzile ţintelor şi benzile de cauciuc
O coardă de Dacron (50-80lb) nu se întinde şi rezistă mai bine la radiaţiile U.V. decât nylon-ul sau polypropilena. Nu se recomandă  nylon, pentru că se întinde şi face dificilă resetarea ţintelor.
O struna de oţel (ca cele pentru pescuitul rapitorilor) trecută prin gaura ţintei previne frecarea şi ruperea corzii. Benzile de cauciuc ataşate de ţintă şi de coardă (lejer) vor elimina agăţarea corzii, care ar împiedica doborârea ţintei.

6. Instalarea ţintelor

Ţintele vor fi solid fixate în pământ cu suporti metalici, trecuţi prin găurile din baza ţintelor. Este important ca toate ţintele să fie asigurate foarte bine în pământ şi aduse la nivel (un poloboc de buzunar este suficient). Ţintele care nu sunt asigurate vor fi desprinse şi apoi smulse la resetare, devenind astfel nefolosibile.  Ţintele din copaci pot fi legate, pentru a evita rănirea copacilor cu cuie. Trebuie construită o bază gândită special pentru această aplicaţie. Pentru a se putea conta pe ele, ţintele din copaci trebuie prevăzute cu benzi de cauciuc care previn situaţiile în care greutatea corzii de resetare nu permite ţintei să cadă când zona de lovire e atinsă. Înainte de instalarea ţintelor pe parcurs, absolut toate ţintele vor fi verificate iar balamalele unse.

7. Vopsirea ţintelor
Din moment ce Field Target este un sport totodată dificl dar şi distractiv, vopsirea atentă a ţintelor le face mai interesante pentru competitori. Ţintele simple negre nu sunt provocatoare pentru nimeni! Puţin talent înseamnă mult în crearea realismului. Zonele de lovire se vor vopsi cu o bază albă peste care se aplică un strat de portocaliu. Desigur, toate zonele de lovire se vor re-vopsi între consursuri.

8. Amplasarea ţintelor… se bazează pe imaginaţia celor care amenajează parcursul, cu următoarele linii directoare:
a. Toţi participanţii trebuie să aibă aceelaşi grad de vizibilitate asupra întregii zone de lovire.
b. Poziţia din care se execută tragerea va fi dictată de relief.
c. Toţi concurenţii trebuie să aibă posibilitatea de a executa tragerea in aceeaşi poziţie.
d. La plasarea unei ţinte pe un culoar, un observator va ocupa poziţia de tragere pentru a putea da instrucţiuni detaliate persoanei care fixează ţinta. Astfel, observatorul se poate asigura că atât persoanele înalte cât şi cele scunde, atât stângacii cât şi dreptacii au aceleaşi şanse. Un binoclu sau o lunetă permit observatorului determinarea obstrucţiilor de orice fel. Marcajele de culoar vor fi plasate astfel încât să permită trăgătorului executarea unei trageri fără obstrucţii asupra tuturor ţintelor din culoar.
e. Toate ţintele vor fi aranjate conform unui plan pre-stabilit.
f. La plasarea ţintelor, se va stabili şi secvenţa de tragere (de ex., întâi ţinta mai apropiată, apoi cea mai îndepărtată).
g. Când se plasează două ţinte într-un culoar se va evita situaţia în care coarda de resetare a celei mai îndepărtate să devină o obstrucţie în faţa celei mai apropiate.
h. Dacă pe parcurs există tendinţa de băltire a apei, trebuie evitată plasarea ţintelor în locuri unde ele pot fi acoperite de apă în cazul în care ziua concursului este ploioasă.
i. Trebuie asigurat accesul Arbitrilor la ţinte pe durata meciului.
j. Trebuie evitată posibilitatea de confuzie între ţintele dintr-un culoar şi cele din culoarul (culoarele) învecinate.
k. La plasarea ţintelor se vor prefera suprafeţele de pământ ferm, bine nivelate.

-IV- A –  Procedura în cazul funcţionării improprii a unei ţinte
Dacă se rupe coarda de resetare, se va apela la arbitru pentru reparaţii.
Trăgătorii au dreptul de a protesta dacă au impresia că o ţintă nu a căzut deşi a fost lovită corespunzător. În acest caz se procedează astfel:
1. Toţi trăgătorii din aceeaşi echipă îşi vor efectua tragerile la ţinta respetivă.
2. Dacă ţinta cade cel puţin odată, protestul este desconsiderat.
3. Dacă ţinta nu cade şi toţi membrii echipei sunt de acord că e posibilă să se fi defectat, se va apela la arbitru care va:
a. Verifica funcţionarea ţintei
b. Repara ţinta.
c. Înlocui ţinta cu una cu o zonă de lovire identică.
d. Elimina ţinta din meci şi va re-calcula scorurile concurenţilor care au tras la ţinta respectivă, considerându-se toate loviturile reuşite.
În cazul A, decizia arbitrului este definitivă. În cazurile B sau C, trăgătorii din echipă vor trage din nou, pentru punctaj, la ţinta în cauză.
Notă: cel mai frecvent, sunt considerate defecte ţintele în situaţiile în care un pellet se sparge şi ratează. Acest lucru se poate întâmpla atunci când pellet-ul loveşte parţial marginea fantei din faţa ţintei prin care se observă zona de lovire. Efectul este blocarea mecanismului zonei de lovire, la fel ca şi în cazul unei ratări „curate”.

-V-. Suprafaţa de antrenament
În ziua concursului trebuie asigurat accesul concurenţilor la o zonă de antrenament în care să se poată efectua trageri în deplină siguranţă. În această zonă trebuie să se găsească următoarele:
1. Cel puţin 50 de yarzi (45 – 50 de metri) pe care tragerile ă se poată efectua în siguranţă.
2. O zonă adecvată, uscată, pe care să se poată sta aşezat şi de pe care să se poată efectua trageri.
3. Suporţi pentru ţinte, disponibili concurenţilor.
4. Un suport, pentru trageri aşezat/culcat, solid, cu saci de nisip.
5. Marcaje de distanţă  din 5 în 5 metri de la 10 la 50 de metrii.
6. Rasteluri sau suporturi adecvate pentru păstrarea armelor in deplină siguranţă.
7. O zonă destinată buteliilor de aer comprimat.
8. O „Linie de tragere” bine determinată şi marcată.
9. Un ofiţer de siguranţa parcursului pe linia de tragere, tot timpul cât se desfăşoară trageri. Ofiţerul de siguranţa al parcursului trebuie să aibe controlul complet al desfăşurării antrenamentelor în orice moment.
10. În zona de organiyare a competiţiei trebuie să fie disponibile toalete.
SIGURANŢĂ, SIGURANŢĂ, SIGURANŢĂ !!!
Prezenţa copiilor nu este permisă în apropierea liniei de tragere; ei trebuie supravegheaţi de părinţi în permanenţă. Prezenţa animalelor de companie în zona de antrenament este interzisă.
Pentru o a avea o zonă de antrenament de bună calitate, se recomandă accesorizarea cu spinere, ţinte FT şi cronografe. Toate regulile de siguranţă AAFTA / BFTA se aplică atât pe durata antrenamentului cât şi a concursului propriu-zis.

-VI-. Întâlnirea trăgătorilor
Se va desfăşura înaintea fiecărui concurs pentru a discuta informaţii referitoare la concurs. Este o bună ocazie de a ura bun-venit participanţilor şi de a prezenta Arbitrii, referenţii de scor şi alţi organizatori. Această întâlnire va avea o durată de 10-20 de minute şi va cuprinde:
1. Reguli şi proceduri speciale, caracteristice clubului.
2. Descrierea modului de punctaj şi a cartelelor de scor. Pe cartela de scor trebuie cuprinsă întreaga aşezare a parcursului.
3. Indicaţii referitoare la localizarea facilităţilor, inclusiv a culoarelor de tragere.
4. Numărul de trageri per ţintă.
5. Numărul de culoare
6. Locul unde se vor preda cartelele de scor.
7. Distribuirea culoarelor. Echipe… O metodă indicată de formare a echipelor este desemnarea unui trăgător experimentat, a unuia intermediar şi a unui începător atunci când se foloseşte sistemul obişnuit, de echipă din trei persoane în toate rundele cu excepţia ultimei. În acest fel toţi trăgătorii au şanse egale. În rundele finale se obişnuieşte să se pună în aceeaşi echipă trăgători care sunt concurenţi direcţi.
8. Intervalele de timp pentru a începe/termina tragerile pe un culoar.
9. O discuţie detaliată referitoare la Regulile de Siguranţă AAFTA / BFTA, regulamentul concursului si alte chestiuni organizatorice de interes general.
-VII-. Sistemul de clasare
Un sistem posibil de a forma clase/divizii de concurenţi este descris în continuare:
Clasa OPEN împărţită in diviziile  A, B şi C în funcţie de calificare. Concurenţii se vor califica în primele două meciuri ale unei sesiuni de trei meciuri. Scorurile vor fi prezentate numeric şi împărţite în trei. Astfel se vor obţine cele trei divizii, A, B şi C. În caz de egalitate, ambii concurenţi vor trece în clasa superioară. În ultimul meci, toţi concurenţii vor forma echipe de câte trei cu competitorii lor. În acest fel, trăgătorii se clasifică înaintea meciului şi nu pe baza performanţelor mai vechi. Sistemul a fost folosit cu succes în meciuri de foarte mare importanţă (Major Matches).
La fiecare clasă se vor acorda distincţii cel puţin pentru locurile 1, 2 şi 3. pe măsură ce acest sport se dezvoltă, se poate adapta sistemul de clasare de mai sus prin adăugarea şi a altor clase, cum ar fi Armă cu piston, PCP, Junior,  etc.
În concursurile foarte importante, cum ar fi cele Naţionale, se recomandă acordarea de premii la clasa de Juniori în măsură să satisfacă numărul de participanţi. În funcţie de situaţie, Comitetul de Organizare poate crea şi alte clase.

-VIII-. Decernarea premiilor
Toate premiile se vor acorda imediat după încheierea concursului. Se recomandă ca premiile şi sponsorii concursului să fie prezentate în timpul Ceremoniei de Decernare. Pozele pentru mediatizare vor fi făcute de clubul gazdă şi identificate ca atare pentru presă.
-IX-. Terminologie  – explicarea termenilor folositi
Hot Line (Linie fierbinte)  = Se poate începe tragerea.
Cold Line (Linie rece)  = Oprirea focului sau STOP FOC, se descarcă toate armele.
Întâlnirea trăgătorilor  = Momentul dinaintea începerii concursului, când directorul de meci se adresează concurenţilor şi se discută regulile, procedurile, intervalele, numărul de trageri şi alte informaţii referitoare la meci.
Shooting pad (Locaţie de tragere) = Locul din care trebuie executată tragerea supra unei ţinte dintr-un culoar. Acest loc va fi marcat vizibil.
Marcaje de culoar = Doi stâlpi, pari, etc., folosiţi la identificarea plasării corpului la locaţia de tragere.
Split (Spart) = Când un pellet loveşte marginea zonei de lovire şi se sparge  în bucăţi, una dintre acestea lovind zona de lovire.
Paddle = hit zone = kill zone =  Discul care trebuie lovit permiţând astfel feţei ţintei să cadă.
Arbitru = Un voluntar care asigură respectarea regulilor referitoare la ţinte pe parcursul de tragere. Acesta se ocupă în acelaşi timp şi de regulile de siguranţă.
Ofiţer de Siguranţa Parcursului = Anunţă starea liniei de tragere pe culoar şi parcurs.
Anularea unei lovituri  = Când un concurent vrea să tragă un pellet în pământ, ca urmare a unui pellet defect sau a unei probleme mecanice.
Echipă = Un grup de până la trei trăgători.
Culoar de departajare  = Un culoar desemnat înaintea meciului pentru a departaja un scor de egalitate.
Limită de timp = Intervalul de timp maxim disponibil trăgătorului pentru a-şi pregăti şi executa tragerea.
Culoar = O zonă delimitată în care sunt plasate două/trei ţinte în parcursul de tragere.
Butelie cu aer  = o butelie de scafandru sau variante.
Timp de tragere = Momentul în care vor începe tragerile în timpul unei manşe.
Resetare  = Acţionarea corzii, de pe locaţia de tragere, pentru a pregăti ţinta pentru următoarea tragere.

*** Exemplu de amplasare a ţintelor în cadrul culoarelor, pentru un parcurs de FT:

Culoar 1 – şobolan la 15,5 m   – cioară la 22 m  – iepure la 26,5 m

Culoar 2 – veveriţă la 16,5 m  – porumbel la 32 m  – Oppossum la 34 m

Culoar 3 – o ţintă la 16 m       – o ţintă la 21 m  – o ţinta la 34 m

Culoar 4 – o ţintă la 29 m       – o ţintă la 35,5 m  – o ţinta la 41 m

Culoar 5 – o ţintă la 18 m       – o ţintă la 26,5 m  – o ţinta la 38,5 m

Culoar 6 – o ţintă la 20 m       – o ţintă la 33 m

Pentru concursuri mici, locale, este suficient un parcurs format din doar două culoare cu trei si două ţinte.  Se vor executa câte doua trageri asupra fiecărei ţinte, tragerile asupra unei ţinte nu vor fi consecutive.

Ex. de cartelă de scor pentru un parcurs de F.T. format din două culoare cu 3 şi respectiv 2 ţinte:

model de tabel de scor

 

 

Reguli de siguranţă

inspirate din prevederile  WFTF / AAFTA / BFTA privind siguranţa în timpul desfăşurării competiţiilor de Field Target
Aceste Reguli de siguranţă fac parte integrantă din Regulamentul de Tragere şi vor fi respectate cu stricteţe. Orice persoană care nu respectă Regulile de siguranţă va fi eliminată de pe câmpul de tragere şi din participarea la concurs.

Înaintea inceperii competiţiei se va ţine un instructaj, de către Directorul de Concurs, tuturor participanţilor şi se va intocmi un proces verbal care va fi semnat de toţi participanţii.

1 – Toate armele cu aer comprimat vor fi neîncărcate până la intrarea pe linia de tragere, cu ţeava îndreptată în jos.
2 – Ţeava armei cu aer comprimat nu va fi îndreptată în nici un moment către o altă persoană.
3 – Pe linia de tragere vor fi respectate următoarele proceduri de siguranţă :
A – Nici o armă cu aer comprimat nu va fi încărcată sau armată până în momentul când trăgătorul este gata să efectueze tragerea.
B – Când arma cu aer comprimat este încărcată sau armată pe linia de tragere, SIGURANŢA nu va fi eliberată decât în momentul în care ţeava este îndreptată spre ţintă iar trăgătorul este gata să TRAGĂ.
C – Când se armează armele cu aer comprimat cu sistem cu piston, trăgătorul trebuie să ţină de ţeavă sau de levierul de armare în timpul introducerii pelletului pentru a preveni descărcarea accidentală a armei şi rănirea sa sau a celorlalţi trăgători.
D – Asigurarea unei distanţe de siguranţă între trăgători pe linia de tragere este atât judicioasă cât şi curtenitoare.
E – Fiecare trăgător este responsabil de direcţia în care trage, cât şi de siguranţa celorlalţi trăgători.
F – Când Ofiţerul de Siguranţă a Câmpului de Tragere declară LINIE RECE – STOP TRAGERE, toţi trăgătorii vor rupe arma, vor deschide porturile de încărcare sau vor desprinde levierul de armare pentru a demonstra o LINIE RECE sigură.
G – Ofiţerul de Siguranţă a Câmpului de Tragere va fi anunţat atunci când un trăgător doreşte să aşeze o nouă ţintă de antrenament. Ofiţerul de Siguranţă a Câmpului de Tragere poate cere o LINIE RECE – STOP TRAGERE din proprie iniţiativă, ori de câte ori consideră necesar. În acest moment, la comanda lui, se pot amplasa ţintele. În parcursul de tragere, Arbitrii desemnaţi vor acţiona ca ajutoare ale Ofiţerului de Siguranţă a Câmpului de Tragere (Arbitru Şef).
H – Ofiţerul de Siguranţă a Câmpului de Tragere sau Arbitrul vor avea decizia finală în probleme de Siguranţa Parcursului.
I – Pe câmpul de tragere se vor folosi exclusiv pellet-uri din plumb sau aliaje pe bază de plumb.
4 – Siguranţa tragerilor  trebuie atât încurajată cât şi impusă. De aceea, este important ca toţi trăgătorii să încerce insistent să manipuleze cu grijă armele cu aer comprimat. Este la fel de important ca trăgătorii să atragă atenţia oricui în ce priveşte manevrarea necorespunzătoare a armei cu aer comprimat şi, dacă e necesar, să raporteze neconformităţile Ofiţerului de Siguranţă a Câmpului de Tragere sau Arbitrului.

5 – ESTE INTERZISĂ PREZENŢA COPIILOR neangrenaţi în competitie pe parcursul de tragere.

* Trăgătorii juniori trebuie să fie aprobaţi de Ofiţerul de Siguranţă a Câmpului de Tragere, şi vor fi obligatoriu instruiţi în ce priveşte SIGURANŢA PARCURSULUI si supravegheaţi de un adult.
6 – ATÂT CONSUMUL CÂT ŞI POSESIA ALCOOLULUI SUNT INTERZISE IN ZONA DE DESFASURARE A  PARCURSULUI DE FIELD TARGET. Prezenţa animalelor de companie în zona de concurs şi în zona de antrenament este interzisă.